حس بویایی

  • این اولین حسی ست که به محض متولد شدن از آن استفاده می کنید. یکی از هر پنجاه تا ژن شما مربوط به این حس است. باید بسیار مهم باشد، درست است؟ بسیار خب، از راه بینی یک نفس عمیق بکشید. این حس بویایی شماست و خیلی هم قوی است. به عنوان یک انسان بالغ شما می توانید 10000 بوی متفاوت را از هم تشخیص دهید. بینی شما اینگونه عمل می کند. انسان می تواند هزاران نوع بو را تشخیص دهد؛ ولی در زمینه تقسیم بندی بوها، تاکنون توفیق چندانی حاصل نگردیده است. محققان برخی از بوها را به عنوان بوهای اصلی طبقه بندی نموده اند که بوی گل، بوی عطر، بوی مشک، بوی کافور، بوی عرق، بوی متعفن و بوی سوزاننده از آن جمله اند، هر یک از این بوها دارای ترکیب شیمیایی مخصوصی هستند. اکثر بوها ترکیبی از بوهای اصلی است که یکی از انواع بوها در آن بیشتر است.

    توضیحات بیشتر
  • به ناتوانی بویایی کر بویی (یا به زبان عامیه کور بویی) می گویند، و حدود 100 مثال معروف در مورد آن وجود دارد. فراد مبتلا به کر بویی آلیسین بوی سیر را احساس نمی کنند. آن هایی که مبتلا به کربویی آژنول اند بوی میخک را احساس نمی کنند. و برخی افراد هم به طور کلی بویی احساس نمی کنند.

    توضیحات بیشتر